วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เดินสายไฟฟ้า-ปรับอากาศ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร เปิดสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ 200 ชั่วโมง
   -วิชาไฟฟ้าทั่วไป
   -วิชาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ
  -วิชาเครื่องปรับอากาศ

เปิดสอนวิชาเดินสายติดตั้งอุปกร์ไฟฟ้าภายในอาคาร 200 ชั่วโมง
   - วิชาไฟฟ้าทั่วไป
   -วิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
   - วิชาการประมาณราคาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร


    เรียนพื้นฐานไฟฟ้าและเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น

ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในโรงเรียน

ฝึกติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ล้างคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ

เดินสายไฟฟ้าห้องเสื้อผ้าสตรี

ติดตั้งปลั๊กไฟ
ติดตั้งสายเมน
ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า

ดัดท่อPVC